Ukazały się już nowe Wytyczne Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (13.09.2017)

Ukazały się już nowe Wytyczne Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (13.09.2017)

Podprogram 2017, zawierające informację o dołączeniu dwóch nowych produkty – kabanosy i miód.

W związku z powyższym przedstawiamy nową wersję plakatu o dystrybucji żywności.

Jednocześnie informujemy wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu, że o terminie i miejscu wydawania będziemy powiadamiać telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej www.gopsmorawica.pl

Na stronie Caritas Kielecka www.kielce.caritas.pl znajdziecie Państwo plakat do pobrania jak i Wytyczne aktualne. Pod linkiem poniżej można znaleźć aktualne wytyczne dotyczące PO PŻ – Podprogram 2017.

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2017—materialy-aktualne—wrzesien-2017-r/

Print Friendly, PDF & Email