Kontakt

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy

Morawica, ul. Kielecka 9

26 – 026 Morawica woj. świętokrzyskie

tel. 41 301 40 40, 301 40 41, 41 301 40 42,

e-mail: sekretariat@gopsmorawica.pl

 

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY

 

KIEROWNIK
Justyna Cesarz – Soja, tel. 41 301 40 42, jcesarz@gopsmorawica.pl
PRACOWNICY SOCJALNI
IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA
/
STANOWISKO
REJON OPIEKUŃCZY TELEFON KONTAKTOWY E-MAIL
Małgorzata Dziewięcka      

starszy specjalista pracy socjalnej

Morawica

Łabędziów

41 301 40 41

wew. 612

mdziewiecka@gopsmorawica.pl
Ewa Kubicka

specjalista pracy socjalnej

Bilcza (lewa strona w kierunku Kielc)

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Bilczy

Nida

41 301 40 41

wew. 610

ekubicka@gopsmorawica.pl
Elwira Mróz   

starszy pracownik socjalny

Brzeziny

Podwole

41 301 40 41

wew. 609

emroz@gopsmorawica.pl
Katarzyna Sołtys  

specjalista pracy socjalnej

Chmielowice

Drochów Dolny

Drochów Górny

Kawczyn

Obice

Wola Morawicka

41 301 40 41

wew. 608

ksoltys@gopsmorawica.pl
Justyna Rutkowska

starszy pracownik socjalny

Piaseczna Górka

Bieleckie Młyny

Zaborze
Brudzów

Dyminy

41 301 40 41

wew. 507

jrutkowska@gopsmorawica.pl
Mariola Nowak  

specjalista pracy socjalnej

Bilcza (prawa strona w kierunku Kielc)

Radomice

41 301 40 41

wew. 606

mnowak@gopsmorawica.pl
Magdalena Zagdańska

starszy pracownik socjalny

Zbrza

Dębska Wola

Chałupki

Kuby Młyny

Lisów

41 301 40 41

wew. 607

mzagdanska@gopsmorawica.pl
ASYSTENCI RODZINY
IMIE I NAZWISKO PRACOWNIKA/

STANOWISKO

REJON OPIEKUŃCZY TELEFON KONTAKTOWY E-MAIL
Izabela Filipczak asystent rodziny 41 301 40 41

wew. 504

ifilipczak@gopsmorawica.pl
Monika Pawłowska asystent rodziny 41 301 40 41

wew. 503

mpawlowska@gopsmorawica.pl
REFERAT DS. FINANSOWO-KADROWYH
IMIE I NAZWISKO PRACOWNIKA/

STANOWISKO

REJON OPIEKUŃCZY TELEFON KONTAKTOWY E-MAIL
Marzena Pióro główna księgowa 41 301 40 41

wew. 602

mpioro@gopsmorawica.pl
Beata Biała inspektor ds. finansowo-kadrowych 41 301 40 41

wew. 601

ksiegowosc@gopsmorawica.pl
REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+),
DOBRY START
IMIE I NAZWISKO PRACOWNIKA STANOWISKO TELEFON KONTAKTOWY E-MAIL
Katarzyna Klimczak główny specjalista 41 301 40 40

wew. 604

kklimczak@gopsmorawica.pl
Justyna Wieczorek inspektor 41 301 40 40

wew. 603

jwieczorek@gopsmorawica.pl
Katarzyna Węgrzyn inspektor 41 301 40 40

wew. 605

kwegrzyn@gopsmorawica.pl
Anna Jaros pracownik administracyjny 41 301 40 40

wew. 605

ajaros@gopsmorawica.pl
Iwona Orłowska                     inspektor 41 301 40 40

wew. 613

iorlowska@gopsmorawica.pl
Sylwia Szewczyk                     samodzielny referent 41 301 40 40

wew. 614

sszewczyk@gopsmorawica.pl
PODSTAWOWE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Małgorzata Pietrusińska             

Migas Renata                                  

Magdalena Dąbrowska

Izabela Karbowniczek                  

Barbara Kobierska  

Anna Cerazy – Bęben

Ewa Domagała

Renata Misztal

Iwona Kucharska

Beata Stokowska

Sylwia Baran

opiekunka środowiskowa

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Alfreda Zegadło

Jadwiga Biniek

pielęgniarka psychiatryczna

 


FORMULARZ KONTAKTOWY:
Formularz kontaktowy
  1. Wymagane
  2. Wymagane
  3. Wymagany adres mail
  4. Wymagane
 

Print Friendly, PDF & Email