Dobry Start

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, informuje, że od 1 lipca 2021 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 18 czerwca 2021 r., poz. 1092), zgodnie z którym zmieniają się zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start”  na rok szkolny 2021/2022.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” będzie można składać tylko w formie elektronicznej. Tym samym wnioski papierowe składane dotychczas w siedzibie Ośrodka bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej zostają wyeliminowane.

Od 1 lipca 2021 r. obsługę programu Dobry Start przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Terminy składania wniosków nie ulegają zmianie, nabór według nowych zasad rozpocznie się zgodnie z poprzednim rozporządzeniem, czyli od 1 lipca i zakończy się 30 listopada.

Wnioski drogą online można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada     przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,  przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później  niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to świadczenie 300 plus zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole,  aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.     Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Print Friendly, PDF & Email