Dodatek węglowy

14 września 2022
W przypadku przesyłania wniosków za pośrednictwem platformy EPUAP prosimy o podpisywanie wniosku lub jego skanu potwierdzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionego z wykorzystaniem profilu zaufanego.
❗️Wniosek lub jego skan stanowiący załącznik do pisma ogólnego powinien zostać podpisany w w/w sposób przez załączeniem go do pisma. Załącznik można podpisać korzystając z „podpisywarki” znajdującej się tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany 
❗️Do wniosków przesyłanych elektronicznie prosimy dołączyć klauzule przetwarzania danych osobowych – znajduje się ona na stronie internetowej www.gopsmorawica.pl Link otwiera się w nowym okniew zakładce „dodatek węglowy”.
❗️Prosimy o pospisywanie klauzul przetwarzania danych osobowych przez wnioskodawców.

 

 

30 sierpnia 2022

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż wnioski o dodatek węglowy można składać w siedzibie tut. Ośrodka w wyznaczonym miejscu, tj. sala konferencyjna – I piętro. w godz. 7.30-15.30

Prosimy o podpisywania klauzuli RODO podłączonej do wniosku o dodatek węglowy.  Termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2022r. 

W przypadku składania wniosków drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem platformy EPUAP – prosimy o zapisywanie wniosku w formacie pdf.

 

Dodatek węglowy wniosek pdf.

Dodatek węglowy wniosek doc.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH- docx.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – pdf.

Print Friendly, PDF & Email