Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Komu przysługuje świadczenie?

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł/miesiąc;

 

Gdzie można złożyć wniosek?

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy ul. Kielecka 9, od poniedziałku   do piątku w godzinach: 07:30 do 15:30.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,
  • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Prosimy pamiętać, że:

  • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów.

 

 

Print Friendly, PDF & Email