Kadra ośrodka

 

KIEROWNIK
Justyna Cesarz – Soja, tel. 41 301 40 42, jcesarz@gopsmorawica.pl
PRACOWNICY SOCJALNI

IMIE I NAZWISKO PRACOWNIKA/STANOWISKO

REJON OPIEKUŃCZY TELEFON KONTAKTOWY E-MAIL
Małgorzata Dziewięcka      

starszy specjalista pracy socjalnej

Morawica

Łabędziów

41 301 40 41 wew. 612 mdziewiecka@gopsmorawica.pl
Ewa Kubicka

specjalista pracy socjalnej

Bilcza (lewa strona w kierunku Kielc)

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Bilczy

Nida

41 301 40 41 wew. 610 ekubicka@gopsmorawica.pl
Elwira Mróz   

starszy pracownik socjalny

Brzeziny

Podwole

41 301 40 41 wew. 609 emroz@gopsmorawica.pl
Katarzyna Sołtys  

specjalista pracy socjalnej

Chmielowice

Drochów Dolny

Drochów Górny

Kawczyn

Obice

Wola Morawicka

41 301 40 41 wew. 608 ksoltys@gopsmorawica.pl
Justyna Rutkowska

starszy pracownik socjalny

Piaseczna Górka

Bieleckie Młyny

Zaborze
Brudzów

Dyminy

41 301 40 41 wew. 507 jrutkowska@gopsmorawica.pl
Mariola Nowak  

specjalista pracy socjalnej

Bilcza (prawa strona w kierunku Kielc)

Radomice

41 301 40 41 wew. 606 mnowak@gopsmorawica.pl
Magdalena Zagdańska

starszy pracownik socjalny

Zbrza

Dębska Wola

Chałupki

Kuby Młyny

Lisów

41 301 40 41 wew. 607 mzagdanska@gopsmorawica.pl
ASYSTENCI RODZINY

IMIE I NAZWISKO PRACOWNIKA

STANOWISKO TELEFON KONTAKTOWY E-MAIL
Izabela Skuza asystent rodziny 41 301 40 41 wew. 504 iskuza@gopsmorawica.pl
Marta Góra asystent rodziny 41 301 40 41 wew. 503
REFERAT DS. FINANSOWO-KADROWYH

IMIE I NAZWISKO PRACOWNIKA

STANOWISKO TELEFON KONTAKTOWY E-MAIL
Marzena Pióro główna księgowa 41 301 40 41 wew. 602 mpioro@gopsmorawica.pl
Beata Biała inspektor ds. finansowo-kadrowych 41 301 40 41 wew. 601 ksiegowosc@gopsmorawica.pl
REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
IMIE I NAZWISKO PRACOWNIKA STANOWISKO TELEFON KONTAKTOWY E-MAIL
Katarzyna Klimczak główny specjalista 41 301 40 40 wew. 604 kklimczak@gopsmorawica.pl
Justyna Wieczorek inspektor 41 301 40 40 wew. 603 jwieczorek@gopsmorawica.pl
Katarzyna Węgrzyn inspektor 41 301 40 40  wew. 605 kwegrzyn@gopsmorawica.pl
Anna Jaros pracownik administracyjny 41 301 40 40 wew. 605 ajaros@gopsmorawica.pl
Iwona Orłowska                     inspektor 41 301 40 40 wew. 613 iorlowska@gopsmorawica.pl
Sylwia Szewczyk                     samodzielny referent 41 301 40 40 wew. 614 sszewczyk@gopsmorawica.pl
PODSTAWOWE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Małgorzata Pietrusińska             

Migas Renata                                  

Magdalena Dąbrowska

Izabela Karbowniczek                  

Anna Cerazy – Bęben

Ewa Domagała

Renata Misztal

Iwona Kucharska

Beata Stokowska

Sylwia Baran

opiekunka środowiskowa

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Alfreda Zegadło

Jadwiga Biniek

pielęgniarka psychiatryczna
Print Friendly, PDF & Email