Wnioski i oświadczenia do pobrania

Zasiłek rodziny i dodatki

WNIOSEK O ZASIŁEK RODZINNY

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH

OŚWIADCZENIE O TYMCZASOWYM ZAMELDOWANIU

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego…

Wniosek o wypłatę świadczeń na rachunek bankowy

Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Oświadczenie – koordynacja

Oświadczenie – koordynacja1

Oświadczenie ogólne pod odpowiedzialnością karną

 


Pomoc społeczna

PODANIE O POMOC

Oświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU

ZAŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Zaświadczenie lekarskie do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Oświadczenie ogólne pod odpowiedzialnością karną

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego…

 


Świadczenia opiekuńcze

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO (aktualizacja na 16.06.2020 r. – zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające …

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego…

Oświadczenie dot. ubezpieczenia społecznego

Oświadczenie dot. ubezpieczenia zdrowotnego

Oświadczenie ogólne pod odpowiedzialnością karną

 


Świadczenie rodzicielskie

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

Wniosek o wypłatę świadczeń na rachunek bankowy

Oświadczenie ogólne pod odpowiedzialnością karną


Świadczenie „Za Życiem”

Wniosek_za_zyciem

Oświadczenie ogólne pod odpowiedzialnością karną

Wniosek o wypłatę świadczeń na rachunek bankowy

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 


Świadczenie wychowawcze – 500+

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Oświadczenie – koordynacja1

Oświadczenie – koordynacja2

Oświadczenie ogólne pod odpowiedzialnością karną

Wniosek o wypłatę świadczeń na rachunek bankowy


Fundusz alimentacyjny

Wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie ogólne pod odpowiedzialnością karną

Wniosek o wypłatę świadczeń na rachunek bankowy

FA Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych….

FA Upoważnienie

 


Karta Dużej Rodziny

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

DSR_Oświadczenie_dotyczące_władzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03

DSR_Oświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastępczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka_-_ZKDR-02

Oświadczenie_o_planowanym_terminie_ukończenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wyższej_-_ZKDR-01

 

 


Dodatek mieszkaniowy

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Deklaracja o dochodzie z gospodarstwa domowego

 


Dodatek energetyczny

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego


 

Program „Czyste Powietrze”

ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 

Dodatek osłonowy

Wniosek o dodatek osłonowy -pdf.

Wniosek o dodatek osłonowy -doc.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – formularz A – budynki mieszkalne (deklaracja CEEB)

 

 

Print Friendly, PDF & Email