Ogłoszenie

Caritas Diecezji Kieleckiej i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy  zapraszają osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 na warsztaty: „Dietetyczne” oraz „Przeciwdziałanie marnowaniu żywności”, które odbędą się  1 luty 2018 roku, w godz. 10.00-14.00, w sali konferencyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, ul. Kielecka 9 ,  26 – 026 Morawica (1 piętro).

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy socjalni z MGOPS będą kontaktować się w sprawie warsztatów z osobami zakwalifikowanymi do Programu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Udział w warsztatach jest cześcią Programu wynikającą z wytycznych.

Warsztaty realizowane są w ramach Działań Towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2017 i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Print Friendly, PDF & Email