Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2018 jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, uzyskujące dochód nie przekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

  • 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1056 zł dla osoby w rodzinie

na podstawie skierowania wystawionego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2018, tj. do 30 czerwca 2019r.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych. Zestaw artykułów na osobę na Podprogram 2018 wynosi: makaron jajeczny [4,5 kg], ryż biały [4 kg], herbatniki maślane  [0,8 kg], mleko UHT [7 l], groszek z marchewką [3,6 kg], fasola biała [3,6 kg], koncentrat pomidorowy [1,6 kg], powidła śliwkowe [1,8 kg], gołąbki w sosie pomidorowym [1,6 kg], filet z makreli w oleju [1,7 kg], szynka drobiowa [3 kg], cukier biały [4 kg], olej rzepakowy [4 l], buraczki wiórki [1,05 kg], makaron kukurydziany bezglutenowy [0,5 kg], kasza gryczana [1,5 kg], szynka wieprzowa mielona [2,1 kg], pasztet wieprzowy [0,64 kg], ser podpuszczkowy dojrzewający [2,4 kg], kabanosy wieprzowe [0,36 kg], miód nektarowy wielokwiatowy [0,4 kg].

Podprogram 2018 obejmie 400 osób z terenu Miasta i Gminy Morawica, spełniających kryteria Programu, oraz 100 osób z Brzezin, Nidy i Podwola, które Programem obejmie Parafia w Brzezinach.

Osoby zakwalifikowane do Programu mogą zostać wytypowane do uczestnictwa w zajęciach w ramach bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in.: przygotowywania posiłków, dietetyki i zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 –  Podprogram 2018 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/

Informacji o Programie udzielają także pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, pok. 22,23, 25 lub pod numerem telefonu: 41 301 40 41.

Print Friendly, PDF & Email