INFORMACJA

Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób  Niepełnosprawnych, uruchomił SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków  PFRON, dzięki któremu Wnioskodawcy – zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni – mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu, w razie potrzeby poprawiają wnioski,  korespondują z Realizatorem, podpisują umowy i rozliczają przyznane dofinansowanie –  wszystkie te czynności są realizowane drogą elektroniczną.

Szczegółowych informacji udziela odział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, tel. (41) 23 09 705,

(41) 23 09 700, (41) 23 09 710, adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, e-mail: kielce@pfron.org.pl

Print Friendly, PDF & Email