Informacja dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brudzowie.