Pomagajmy osobom starszym i niepełnosprawnym

Powiększ obraz

W związku z sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Morawicy zachęca do pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym, które na czas zagrożenia koronawirusem powinny pozostać w domu. Część z nich może potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów czy wykupieniu recept. Zachęcamy do opieki nad naszymi sąsiadami-seniorami.
Każda pomoc sąsiedzka jest mile widziana, ale pamiętajmy żeby pomagać w sposób bezpieczny dla obu stron (np. zostawić reklamówkę z zakupami pod drzwiami, osoba odbierająca zakupy może w późniejszym terminie oddać nam pieniądze lub zrobić przelew).

W przypadku posiadania informacji o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, nie mogących liczyć na pomoc ze strony rodziny lub sąsiadów, nie mających rodziny na terenie Miasta i Gminy Morawica, które ze względów bezpieczeństwa nie powinny opuszczać mieszkań prosimy o zgłoszenia bezpośrednio do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy pod nr telefonu 41 301 40 41, 41 301 40 40, e-mail:sekretariat@gopsmorawica.pl

FORMULARZ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA OD OSOBY STARSZEJ, NIEPEŁNOSPRAWNEJ, SAMOTNEJ


Pomoc osobom objętym kwarantanną

Jednocześnie prosimy, aby osoby, które zostały objęte kwarantanną informowały  pracowników Ośrodka o swoich potrzebach. Pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka skontaktują się z tymi osobami telefonicznie i ustalą z Państwem zakres i możliwości ewentualnej pomocy. Instytucjami odpowiedzialnymi za dostarczanie żywności są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), Straży Miejskiej oraz Wojska Obrony Terytorialnej (WOT).

Formularze, po wypełnieniu będzie można przesłać na e-mail: sekretariat@gopsmorawica.pl

FORMULARZ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA OD OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

Print Friendly, PDF & Email