Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które m.in.  prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy 800-12-00-02. Działa także poradnia
e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Ponadto, w poniedziałki, w godz. 13.00-15.00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby osługujące się językiem migowym.

Print Friendly, PDF & Email