,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu, lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – informacja

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków do programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu, lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III – dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych dla osób niepełnosprawnych, które na wskutek zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od 9 marca do 4 września 2020 roku możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Adresatami pomocy są:

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

oraz

  • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Nabór wniosków trwa od 10 kwietnia do 4 września 2020 r., w systemie ciągłym.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW) wystarczy założyć konto w systemie. – link do systemu https://sow.pfron.org.pl/

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie PEFRON oraz w zakładce Pomoc w związku z epidemią korona wirusa -COVID 19 – link do strony: http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/program-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa-covid-191

Wniosek PFRON – do Modułu III

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” jest finansowany przez PFRON w związku w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Print Friendly, PDF & Email