Podstawowe usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na okres od 1.07.2020r. do 31.12.2020r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku wygasły decyzje przyznające pomoc w formie podstawowej usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Co należy zrobić by kontynuować korzystanie z usług?

W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy należy niezwłocznie złożyć pisemny wniosek  w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy przy ul. Kieleckiej 9. W wyznaczonym miejscu jest możliwości kontaktu bezpośredniego z pracownikami Ośrodka lub możliwość wrzucenia podania o pomoc do skrzynki. We wniosku prosimy wpisać osoby wspólnie gospodarujące oraz dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. W sytuacji, kiedy wniosek zostanie złożony w  lipcu 2020, należy do niego załączyć zaświadczenia lub oświadczenia za miesiąc czerwiec 2020r. Po złożeniu wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni, następnie zostanie wydana decyzja administracyjna przyznająca pomoc w formie podstawowych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wnioski złożone w lipcu 2020 roku będą rozpatrywane na bieżąco i nie ma możliwości przyznawania pomocy wstecz.

Prosimy o poinformowanie pracowników socjalnych o Państwa zapotrzebowaniu bądź rezygnacji z usług, gdyż ma to wpływ na organizację pracy osób zatrudnionych do świadczenia tych usług.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie MGOPS w Morawicy,  przy ul. Kieleckiej 9 (pok. nr 22, 23, 25 – I piętro) oraz telefonicznie pod numerem tel. 41 301 40 41.

Do pobrania:

PODANIE O POMOC

Print Friendly, PDF & Email