Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2020 jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, uzyskujące dochód nie przekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

  • 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1056 zł dla osoby w rodzinie

na podstawie skierowania wydanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Morawicy, lub  w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych. Zestaw artykułów na osobę na Podprogram 2020 wynosi 50,4 kg i zawiera: groszek z marchewką (3,20 kg), koncentrat pomidorowy (1,12 kg), buraczki wiórki (1,40 kg), powidła śliwkowe (1,50 kg), mus jabłkowy (1,44 kg), fasolka po bretońsku (1,50 kg),  makaron jajeczny świderki (5,00 kg), płatki owsiane (1,00 kg), ryż biały (2,00 kg), kasza jęczmienna (1,50 kg), herbatniki maślane (0,40 kg), mleko UHT (7 l),  ser podpuszczkowy dojrzewający (1,60 kg), szynka drobiowa (2,40 kg), szynka wieprzowa mielona (1,20 kg), pasztet drobiowy (0,32 kg), filet z makreli w oleju (1,19 kg), cukier biały (4,00 kg), miód nektarowy wielokwiatowy (0,50 kg) olej rzepakowy (4,00kg).

Podprogram 2020 obejmie 300 osób z terenu Miasta i Gminy Morawica, spełniających kryteria Programu, oraz 70 osób z Brzezin, Nidy i Podwola, które Programem obejmie Parafia w Brzezinach.

Osoby zakwalifikowane do Programu mogą zostać wytypowane do uczestnictwa w zajęciach w ramach bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in.: przygotowywania posiłków, dietetyki i zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności.

UWAGA!

Skierowania będą wydawane od 2 listopada 2020 roku i są ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2020. Skierowania będą wydawać pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy.

W związku z zagrożeniem COVID-19, w budynku Ośrodka utworzono „PUNKT WYDAWANIA SKIEROWAŃ- PODPROGRAM 2020”, który będzie czynny w dniach:

2.11.2020 – 6.11.2020, w godz. 8.00 – 13.00

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się po skierowania do Programu w w/w terminie i czasie.

Informacje dotyczące PO PŻ i Podprogramu 2020 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020. Szczegółowych informacji udzielają także pracownicy socjalni pod numerem telefonu: 41 301 40 41.

 

Print Friendly, PDF & Email