Centrum Integracji Społecznej w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie ” AKTYWNY E – OBYWATEL „

KORZYŚCI z uczestnictwa w programie IPZS w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach:

 1. Co miesięcznie wypłacane świadczenie integracyjne w wysokości 1040 zł netto (na rękę); pierwszy miesiąc – okres próbny – jest to połowa tej kwoty
 2. Gwarancja uczestnictwa w programie przez okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy
 3. Przez cały okres uczestnictwa w programie opłacane są składki rentowo – emerytalne
 4. Okres pobytu w CIS-ie wlicza się do lat pracy niezbędnych do wyliczenia emerytury
 5. Możliwość bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym, psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz uczestnictwo w zajęciach grupowych
 6. Możliwość odbycia praktyk zawodowych u wybranego pracodawcy
 7. Bezpłatne badania lekarskie oraz szkolenie BHP na danym stanowisku ważne przez rok.

 Kto może skorzystać z oferty w Centrum Integracji Społecznej?

OSOBA:

 • zarejestrowana w Miejskim lub Powiatowym Urzędzie Pracy jako BEZROBOTNA – warunek konieczny ORAZ:
 • długotrwale bezrobotna (okres rejestracji w urzędzie pracy min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat) LUB
 • niepełnosprawna bez dochodu LUB
 • bezdomna – posiadanie statusu osoby bezdomnej LUB
 • po zakładzie karnym LUB
 • po zakończonej terapii uzależnień lub w jej trakcie

 

Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty
 2. Zaświadczenie z Miejskiego lub Powiatowego Urzędu Pracy dokumentujące historię zarejestrowania     w ww. urzędzie (z ostatnich 24 miesięcy) potwierdzające status osoby BEZROBOTNEJ
 3. W przypadku osoby niepełnosprawnej – orzeczenie o niepełnosprawności
 4. W przypadku osoby bezdomnej – zaświadczenie z MOPR Dział ds. bezdomności
 5. W przypadku osoby po zakładzie karnym – zaświadczenie zwolnienia z zakładu karnego
 6. W przypadku osoby uzależnionej – zaświadczenie o odbyciu terapii uzależnień lub odbywaniu jej w trakcie

Zgłoś się do:

Centrum Integracji Społecznej w Kielcach

Wesoła 54 pok. 1
tel. 41/ 346 01 16   w. 21
tel. Kom.  533 – 670 – 445

 

Print Friendly, PDF & Email