ZMIANY W PROGRAMIE „DOBRY START”- 300+

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż  od 1 lipca 2021r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu „DOBRY START” – 300+ zmieniają się zasady naboru wniosków o przyznanie powyższego świadczenia.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie „DOBRY START” będzie przyznawał i wypłacał ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych – zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu „DOBRY  START”.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie „DOBRY  START” – 300+ będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Print Friendly, PDF & Email