Wsparcie dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Powiększ obraz

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy realizuje Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach.

Okres realizacji: 1 lipca 2021r. – 31 grudnia 2021r.

Wsparciem zostanie objętych 70 osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Morawica, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym  i znacznym, w tym kobiety powyżej 60 r.ż., i  mężczyźni powyżej 65 r.ż., które są szczególnie narażone na COVID-19 i jego skutki.

W ramach Programu zostaną przygotowane 3 paczki żywnościowe oraz wyroby medyczne i środki ochrony, m.in. maseczki jednorazowego użytku, płyn dezynfekcyjny, termometr, ciśnieniomierz i pulsoksymetr.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje konieczność spełnienia powyższych kryteriów oraz kolejność zgłoszeń. Rekrutacja potrwa od dnia 2 sierpnia 2021r. do dnia 12 sierpnia 2021r.

Regulamin rekrutacji do Programu będzie dostępny na stronie internetowej www.gopsmorawica.pl oraz w siedzibie MGOPS w Morawicy, ul. Kielecka 9.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy pod numerem tel. 41 301 40 41 lub  41 301 40 42.

 

 

 

                                                                              Kierownik MGOPS

                                                                             Justyna Cesarz – Soja

Print Friendly, PDF & Email