ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie długoterminowej opieki pielęgniarskiej

Miasto i Gmina Morawica/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usług długoterminowej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych na terenie Miasta i Gminy Morawica, w ramach projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” nr RPSW.09.02.02-26-0005/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE – Długoterminowa opieka pielęgniarska

załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej

załącznik nr 2 – Oświadczenie o możliwości wykonania zamówienia

załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

załącznik nr 3 a – Oświadczenie o braku powiązań

załącznik nr 4 – CV

załącznik nr 5 – Klauzula RODO

załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych

Print Friendly, PDF & Email