ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawa sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno-wspomagającego

Miasto i Gmina Morawica/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zaprasza do złożenia oferty zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno-wspomagającego w ramach projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” nr RPSW.09.02.02-26-0005/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawa sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno-wspomagającego

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Print Friendly, PDF & Email