Zapytanie ofertowe – odzież ochronna dla opiekunek

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Zakup  odzieży ochronnej dla opiekunek”   w ramach projektu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00, Włączenie społeczne i walka  z ubóstwem RPSW.09.02.00, Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości  usług społecznych i zdrowotnych RPSW.09.02.01, Poddziałanie: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe – odzież ochronna

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2021

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego 2021

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 2021

Print Friendly, PDF & Email