Protokół z postępowania – długoterminowa opieka pielęgniarska

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zamieszcza protokół dotyczący zapytania ofertowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi długoterminowej opieki pielęgniarskiej w ramach projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” nr RPSW.09.02.02-26-0005/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Protokół – długoterminowa opieka pielęgniarska

Print Friendly, PDF & Email