Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  – Podprogram 2021

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2021 jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, uzyskujące dochód nie przekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

  • 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1161,60 zł dla osoby w rodzinie

na podstawie skierowania wydanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych. Zestaw artykułów na osobę na Podprogram 2021 wynosi 28,17 kg i zawiera: groszek z marchewką (3,20 kg), koncentrat pomidorowy (1,12 kg), powidła śliwkowe (1,50 kg), makaron jajeczny świderki (4,50 kg), kasza jęczmienna (1 kg), mleko UHT (5 l), szynka drobiowa (1,80 kg), szynka wieprzowa mielona (1,20 kg), filet z makreli w oleju (0,85 kg), cukier biały (4,00 kg), olej rzepakowy ( 4 l).

Podprogram 2021 obejmie 320 osób z terenu Miasta i Gminy Morawica, spełniających kryteria Programu, oraz 80 osób z Brzezin, Nidy i Podwola, które Programem obejmie Parafia w Brzezinach. Osoby zakwalifikowane do Programu mogą zostać wytypowane do uczestnictwa w zajęciach w ramach bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in.: przygotowywania posiłków, dietetyki i zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności.

UWAGA!

Skierowania będą wydawane w dniach 22 – 26 listopada 2021 roku i są ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021. Skierowania będą wydawać pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy. W związku z zagrożeniem COVID-19, w budynku Ośrodka utworzony zostanie „PUNKT WYDAWANIA SKIEROWAŃ – PODPROGRAM 2021”, który będzie czynny w dniach:

22 – 26 listopada 2021, w godz. 7.30-15.30

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się po skierowania do Programu w w/w terminie i czasie. Informacje dotyczące PO PŻ i Podprogramu 2021 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a Szczegółowych informacji udzielają także pracownicy socjalni pod numerem telefonu: 41 301 40 41.

 

Print Friendly, PDF & Email