Podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020

W 2020 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pomoc w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej,  tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, uzyskujące dochód nie przekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego
do skorzystania z pomocy społecznej:

  • 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1056,00 zł dla osoby w rodzinie

natomiast od dnia 27 listopada 2020 roku:

  • 1542,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1161,60 zł dla osoby w rodzinie

na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Celem Programu było dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w terenu Miasta   i Gminy Morawica. W przypadku naszej gminy umowa została podpisana pomiędzy Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morawicy a Caritas Diecezji Kieleckiej. W sprawie realizacji Programu podpisano także porozumienie określające warunki współpracy pomiędzy Parafią w Brzezinach i MGOPS w Morawicy. W ramach Programu Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy wydał 123 skierowania i objął wsparciem żywnościowym 300 osób, natomiast do Parafii w Brzezinach wydano 37 skierowań i objęto pomocą 70 osób.

W ramach Podprogramu 2020 w siedzibie tutejszego Ośrodka oraz w świetlicy w Brzezinach odbyły się prowadzone przez trenerów Caritas Diecezji Kieleckiej warsztaty z zakresu: edukacji ekonomicznej, dietetyki oraz warsztaty o niemarnowaniu żywności. Każda z osób zakwalifikowanych do Programu otrzymała paczki żywnościowe, a w nich następujących 21 produktów: groszek z marchewką (3,2 kg), fasolka po bretońsku (1,5 kg), koncentrat pomidorowy (1,12 kg), buraczki wiórki (1,4 kg), powidła śliwkowe (1,5 kg), mus jabłkowy (1,44 kg), makaron jajeczny (5 kg), płatki owsiane (1 kg), ryż biały (2 kg), kasza jęczmienna (1,5 kg), herbatniki maślane (0,4 kg), mleko UHT (7 l), ser podpuszczkowy dojrzewający (1,6 kg), szynka drobiowa (2,4 kg), szynka wieprzowa mielona (1,2 kg), pasztet wieprzowy (0,32 kg), filet z makreli w oleju (1,19 kg), cukier biały (4 kg), miód nektarowy wielokwiatowy (0,5 kg), olej rzepakowy (4 l), kawa zbożowa.

Rodziny i osoby, które otrzymały skierowania były na bieżąco informowane przez pracowników socjalnych z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy o kolejnych terminach wydawania żywności.

Dystrybucję żywności prowadzili: pracownicy socjalni z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, którzy w okresie listopada 2020 roku do września 2021 roku wydali ponad  12 ton żywności. W Parafii w Brzezinach dystrybucję żywności prowadził Parafialny Zespół Caritas, który na czele z Panią Anetą Łyżwą czuwającą nad realizacją działań Zespołu wydał ponad 9 ton żywności.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Programu, tj. pracownikom socjalnym prowadzącym dystrybucję żywności, pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy za pomoc w przyjęciu dostaw do magazynu. Dzięki Waszej pomocy po raz kolejny mogliśmy wesprzeć osoby potrzebujące z terenu Miasta i Gminy Morawica.

Print Friendly, PDF & Email