Podstawowe usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na okres od 1.07.2021r. do 31.12.2021r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, że w dniu 31 grudnia 2021 roku wygasną decyzje przyznające pomoc w formie podstawowej usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Co należy zrobić, aby kontynuować korzystanie z usług?

W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy należy niezwłocznie złożyć pisemny wniosek  w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy przy ul. Kieleckiej 9. W wyznaczonym miejscu jest możliwości kontaktu bezpośredniego z pracownikami Ośrodka lub możliwość wrzucenia podania o pomoc do skrzynki. We wniosku prosimy wpisać osoby wspólnie gospodarujące oraz dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. W sytuacji, kiedy wniosek zostanie złożony w grudniu 2021, należy do niego załączyć zaświadczenia lub oświadczenia za miesiąc listopad 2021r. Po złożeniu wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni, następnie zostanie wydana decyzja administracyjna przyznająca pomoc w formie podstawowych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

W przypadku osób, które ubiegają się o w/w pomoc pierwszy raz wymagane jest zaświadczenie od lekarza o konieczności objęcia podstawowymi usługami opiekuńczymi (na druku od lekarza) lub specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (na druku zamieszczonym poniżej), natomiast w przypadku osób już korzystających z usług zaświadczenie od lekarza jest wymagane raz na rok. 

Prosimy o poinformowanie pracowników socjalnych o Państwa zapotrzebowaniu bądź rezygnacji z usług, gdyż ma to wpływ na organizację pracy osób zatrudnionych do świadczenia tych usług.

Poniżej zamieszczamy aktualne druki niezbędne do ubiegania się o pomoc. 

 

PODANIE O POMOC

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU

ZAŚWIADCZENIE – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie MGOPS w Morawicy,  przy ul. Kieleckiej 9 oraz telefonicznie pod numerem tel. 41 301 40 41. 

Print Friendly, PDF & Email