Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Świadczenie ma na celu wspomóc problemy niektórych gospodarstw domowych związanych ze wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii eklektycznej i paliw.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o dodatek osłonowy złożone do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

UWAGA!

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 r., nadal będą mogły się ubiegać o dodatek osłonowy, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo do 2 grudnia 2022 r.

DODATEK OSŁONOWY – KOMU PRZYSŁUGUJE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym – do  2 100 zł miesięcznie na osobę,
  • w gospodarstwie wieloosobowym – do 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Podstawą ustalania przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

  1. w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 lipca 2022 r.
  2. w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

KWOTA WYPŁACANEGO DODATKU OSŁONOWEGO

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 400 zł / 500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600 zł / 750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850 zł / 1062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150 zł / 1437,50 zł*

*Wyższa kwota dodatku osłonowego dotyczy gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest:  kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Druki deklaracji dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Morawica lub na stronie internetowej:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY – pdf.

WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY- doc.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email