W związku z licznymi pytaniami informujemy, iż po 31 stycznia 2022r. nadal można ubiegać się o dodatek osłonowy.
 
Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać:
  • w wersji papierowej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, ul. Kielecka 9, I piętro, w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 do 15.30.
  • w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy EPUAP. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną wniosek powinien być zeskanowany, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Prosimy o przesyłanie wniosku do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, skrytka: /gopsmorawica/SkrytkaESP
Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się COVID-19 prosimy o oczekiwanie przy okienku i korzystanie z telefonu przy okienku 📞- po naciśnięciu drugiego od góry białego przycisku po prawej stronie telefonu zgłosi się pracownik referatu świadczeń rodzinnych.
 
➡Wniosek o dodatek osłonowy znajdziesz poniżej:
 
➡Wniosek o wpisanie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) znajdziesz poniżej:
Print Friendly, PDF & Email