Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021

Osoby zainteresowane zakwalifikowaniem do Programu zachęcamy do kontaktu z pracownikiem socjalnym swojej miejscowości pod numerem tel. 41 301 40 41.
W przypadku osobistego kontaktu w siedzibie MGOPS prosimy o zachowanie zasad ochrony, tj. stosowania maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos oraz obowiązkowej dezynfekcji rąk.
Print Friendly, PDF & Email