ZARZĄDZENIE NR 011.06.2022 KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY z dnia 25.01.2022 w sprawie organizacji pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy w związku z wystąpieniem stanu epidemii