Ogólnopolska Karta Seniora

Każdy senior, który ukończył 60 lat może wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora (OKS).

Program Ogólnopolska Karta Seniora jest programem autorskim Stowarzyszenia MANKO, które od 20 lat podejmuje wiele inicjatyw, mających na celu poprawę jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów. Środki na jego prowadzenie pozyskujemy od gmin partnerskich, sponsorów i z darowizn.

 

Kontakt w sprawie wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora:

tel. 12 429 37 28, e-mail: poczta@manko.pl

 

Formularz znajduje się pod linkiem poniżej:

https://glosseniora.pl/wp-content/uploads/Formularz-OKS-dla-seniora-AKTUALNY-2021-z-NOWYM-ADRESEM-Urocze-12.pdf

Wypełniony drukowanymi literami formularz  należy przesłać (wraz z załączonym znaczkiem pocztowym) na adres redakcji „GŁOS SENIORA” os. Urocze 12, 31-953 Kraków.

 

Regulamin Ogólnopolskiej Karty Seniora:

https://glosseniora.pl/wp-content/uploads/Regulamin-programu.pdf

 

Lista firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora:

https://glosseniora.pl/wp-content/uploads/LISTA-FIRM-OKS-09.02.2022.pdf

Print Friendly, PDF & Email