„Aktywny Samorząd” – edycja 2022 – Moduł I i Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach kontynuuje realizacje pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I i Moduł II  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Print Friendly, PDF & Email