Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zaprasza na bezpłatne szkolenie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach chciałby poinformować Państwa, że w ramach pozyskanych środków unijnych realizuje projekt szkoleniowy Specjaliści ii Specjalistki w zawodzie. Projekt ten przewiduje organizację bezpłatnego szkolenia: „Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych/Siostra PCK”. Kurs obejmuje 160 godz. zajęć dydaktycznych (w tym 96 godz. zajęć praktycznych).

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

  • pracujące
  • bezrobotne
  • bierne zawodowo, w tym uczące się, kształcące

Wymogi formalne:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa
  • dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu opiekunki/siostry PCK (badania lekarskie zapewnione w ramach Projektu)

 

Bliższych informacji o szkoleniu, udziela nasza placówka szkoleniowa: Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, pokój 103, tel. 609 678 596.

Print Friendly, PDF & Email