Informacja

W przypadku przesyłania wniosków za pośrednictwem platformy EPUAP prosimy o podpisywanie wniosku lub jego skanu potwierdzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionego z wykorzystaniem profilu zaufanego.
❗️Wniosek lub jego skan stanowiący załącznik do pisma ogólnego powinien zostać podpisany w w/w sposób przez załączeniem go do pisma. Załącznik można podpisać korzystając z „podpisywarki” znajdującej się tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany 
❗️Do wniosków przesyłanych elektronicznie prosimy dołączyć klauzule przetwarzania danych osobowych – znajduje się ona na stronie internetowej www.gopsmorawica.pl w zakładce „dodatek węglowy”.
❗️Prosimy o pospisywanie klauzul przetwarzania danych osobowych przez wnioskodawców.

Print Friendly, PDF & Email