Ważna informacja!

W przypadku wniosków składanych poprzez platformę ePUAP – konieczne jest opatrzenie wniosku (stanowiącego załącznik do pisma ogólnego) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Podpisywarka dokumentów ePUAP znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Po podpisaniu wniosku (załącznika), należy dołączyć go do pisma ogólnego i podpisać ponownie całą korespondencję (wniosek +pismo), a następnie wysłać na adres skrytki: /gopsmorawica/SkrytkaESP

Prosimy o przesyłanie wniosków z podpisanymi załącznikami!

Print Friendly, PDF & Email