Warsztaty dietetyczne i ekonomiczne w ramach PO PŻ 2014-2020–Podprogram 2016

W dniu 5 kwietnia 2017r. godz. 9.00 w sali Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy odbędą się działania towarzyszące finansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016.

W ramach działań towarzyszących odbędą się:

  • warsztaty dietetyczne
  • warsztaty ekonomiczne

Do udziału w warsztatach zapraszamy członków rodzin zakwalifikowanych do udziału i otrzymujących wsparcie w formie paczek żywnościowych, szczególnie rodziny, które jeszcze nie brały udziału w poprzednich warsztatach organizowanych w styczniu br.

Pracownicy socjalni będą kontaktować się z rodzinami, które nie brały udziały.

W ramach warsztatów dietetycznych przewidziano udział w przygotowywaniu soków  z wykorzystaniem produktów żywnościowych otrzymywanych w ramach Programu oraz produktów sezonowych. Uczestnicy poszerzą wiedzę z zakresu zdrowego żywienia, sporządzania pełnowartościowego jadłospisu, obliczania wskaźnika BMI. Zajęcia zakończą się degustacją przygotowanych pyszności.

Podczas warsztatu ekonomicznego poruszona zostanie tematyka dotyczącą prowadzenia gospodarstwa domowego. Beneficjenci wzbogacą swoją wiedzę z zakresu ekonomii, racjonalnego planowania budżetu domowego, uwzględniającego wszelkie koszty i przychody rodziny.

Szczegółowe informacje u siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy lub pod numerem tel. 41 301 40 41.

Print Friendly, PDF & Email