Warsztaty kulinarne i ekonomiczne w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2016

Warsztaty kulinarne i ekonomiczne w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2016

W dniu 10 stycznia 2017 roku w sali Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy realizowane były działania towarzyszące finansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016.

Celem działań towarzyszących jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, zdrowego odżywiania się, racjonalnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

W ramach działań towarzyszących zrealizowano :

  • warsztaty kulinarne
  • warsztaty ekonomiczne „Ekonomia gospodarstwa domowego”

W warsztatach uczestniczyli członkowie rodzin zakwalifikowanych do udziału i otrzymujących wsparcie w formie paczek żywnościowych.

W ramach warsztatów kulinarnych beneficjenci wzięli udział w przygotowywaniu potraw po okiem doświadczonego kuchmistrza. Podczas warsztatów uczestnicy chętnie dzielili się doświadczeniami i pomysłami jak przyrządzić posiłek. Uczestnicy przyrządzili potrawy z wykorzystaniem produktów żywnościowych otrzymywanych w ramach Programu oraz produktów sezonowych. Zajęcia zakończono degustacją przygotowanych dań.

Podczas warsztatu „Ekonomia gospodarstwa domowego” poruszono tematykę dotyczącą ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego. Beneficjenci wzbogacili swoja wiedzę z zakresu ekonomii, racjonalnego planowania budżetu domowego, uwzględniającego wszelkie koszty i przychody rodziny.

Uczestnicy wychodząc z zajęć byli uśmiechnięci i zadowoleni, pozytywnie oceniali potrzebę realizacji takich działań.

Print Friendly, PDF & Email