Program pilotażowy PFRON „Aktywny Samorząd”

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje pilotażowy program PFRON „Aktywny Samorząd”. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Do pobrania: Aktywny samorząd – edycja 2017

Print Friendly, PDF & Email