Ogłoszenie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż w dn. 03.06.2017r. wystąpiła awaria serwera, która spowodowała utratę wszystkich operacji przeprowadzonych od 17.05.2017r  w programach do obsługi świadczeń  rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (500+).

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby pobierające ww. świadczenia o przeanalizowanie wypłat, począwszy od czerwca 2017r i zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości do MGOPS w Morawicy.

Print Friendly, PDF & Email