Oferta pracy – asystent osoby niepełnosprawnej

NIEAKTUALNE !!!!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych.

Praca świadczona na rzecz uczestników projektu pn. „Centrum Asystentury Społecznej – Krok
w stronę samodzielności” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2017 r.
do 31.05.2019 r.

  1. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie min. średnie,

– dyplom uzyskania tytułu zawodowego asystenta osoby niepełnosprawnej, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U.2012.184 z późn. zm.),

– uprawnienia / umiejętności: społeczne, metodyczne, stosowania prawa, uczciwość, komunikatywność, dyskrecja, cierpliwość, dyspozycyjność;

 

1.1. Wymagania premiowane

– półroczny staż pracy z osobami niepełnosprawnymi/niesamodzielnymi – premiowane

  1. Warunki zatrudnienia:

– stanowisko: asystent osoby niepełnosprawnej – praca na rzecz uczestników projektu,

– praca w  wymiarze pracy: 1 etat

– umowa na czas określony od 01.01.2018 r. -31.05.2019 r.

– planowany dzień rozpoczęcia pracy: 02.01.2018 r.,

  1. Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny,

– CV,

–  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.

– referencje, opinie z poprzednich miejsc pracy zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające

W/w dokumenty powinny posiadać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.922 t.j.) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.”

  1. Formy składania ofert pracy:

– osobiście, pocztą: sekretariat PCPR w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce poziom 0, pok. 35, tel. 41 200 17 01 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 -15.00;

lub

– e-mail: kurtek.a@pcprkielce.pl

Print Friendly, PDF & Email