Pomoc Osobom Pokrzywdzonym

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje Projekt współfinansowany ze Środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Adresatami Projektu mogą być wyłącznie osoby pokrzywdzone przestępstwem: wypadek komunikacyjny, rozbój, kradzież, groźby karalne, niealimentacja, kradzież, przemoc w rodzinie, oszustwo, handel ludźmi, inne przestępstwa.

Pomoc Osobom Pokrzywdzonym jest udzielana nieodpłatnie, przez kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie (pracownik pierwszego kontaktu, psycholog, adwokat, radca prawny, mediator, komornik, koordynator ).

Szczegóły na stronie internetowej poniżej:
http://kielce.caritas.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=861&Itemid=964&lang=pl

Print Friendly, PDF & Email