Podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Podsumowanie realizacji
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

We wrześniu 2017 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pomoc w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 pkt 1-15 ustawy  o pomocy społecznej (tzw. dysfunkcja) i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Celem Programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

W przypadku naszej gminy umowa została podpisana pomiędzy Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morawicy a Caritas Diecezji Kieleckiej. W sprawie realizacji Programu podpisano także porozumienie określające warunki współpracy pomiędzy Parafią w Brzezinach i MGOPS w Morawicy. W ramach Programu Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy wydał 167 skierowań i objął wsparciem żywnościowym 450 osób, natomiast do Parafii w Brzezinach wydano 48 skierowań i objęto pomocą 150 osób.

Dystrybucję żywności przez cały okres Programu prowadzili pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, którzy w okresie od września 2017 roku do końca kwietnia 2018 roku wydali ponad 23 tony żywności. W Parafii w Brzezinach dystrybucję żywności prowadził Parafialny Zespół Caritas, który na czele z Panią Anetą Łyżwą czuwającą nad realizacją działań Zespołu wydał ponad 11 ton żywności.

W ramach Podprogramu 2017 mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Morawica mogli skorzystać ze wsparcia w postaci paczek żywnościowych, jak również możliwości uczestniczenia w warsztatach dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji  w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, zdrowego odżywiania, i niemarnowania żywności.

W siedzibie tutejszego Ośrodka odbyły się prowadzone przez trenerów Caritas Diecezji Kieleckiej warsztaty z zakresu: zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, edukacji ekonomicznej oraz dietetyki, w których łącznie uczestniczyło ok. 50 osób, natomiast w świetlicy Brzezinach odbyły się warsztaty kulinarne.

Każda z osób zakwalifikowanych do Programu otrzymała 4 paczki żywnościowe, a w nich następujące produkty: groszek z marchewką 4 kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg, buraczki wiórki 1,05 kg, powidła śliwkowe 1,5 kg, makaron jajeczny 4,5 kg, makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg, ryż biały 4 kg, kasza gryczana 2 kg, herbatniki maślane 0,6 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa mielona 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l, kabanosy wieprzowe 0,36 kg, miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg.

Rodziny i osoby, które otrzymały skierowania były na bieżąco informowane przez pracowników socjalnych z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy  o kolejnych terminach wydawania żywności.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Programu, tj. pracownikom socjalnym i asystentom rodziny MGOPS w Morawicy prowadzącym dystrybucję żywności, pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy pomagającym w przyjęciu dostaw do magazynu, w tym pragnę szczególnie podziękować zaproszonym do współpracy lokalnym przedsiębiorcom – Panu Janowi Waligórze – właścicielowi firmy „JAWAL” z Morawicy oraz Panu Tomaszowi Wieczorkowi z firmy „OLI-MAR TRANS” z Brzezin, którzy umożliwili bezpłatny transport żywności do magazynu. Dzięki Waszej pomocy po raz kolejny mogliśmy wesprzeć osoby potrzebujące z terenu Miasta i Gminy Morawica.

 

Kazimiera Szałas
Kierownik MGOPS
w Morawicy

Print Friendly, PDF & Email