Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, że od 1 marca 2019r  uruchomiony został Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy ( I piętro).

 

Dyżury pełnione są w każdy wtorek od godz.16.00 do 18.00.

 

Punkt udzielać będzie wsparcia osobom :

– doznającym przemocy w rodzinie lub stosującym przemoc wobec rodziny,

– osobom dotkniętych przemocą lub alkoholizmem,

– będących w kryzysie,

– uzależnionym,

– współuzależnionym.

 

Każdy, kto potrzebuje porady i konsultacji w w/w zakresie może skorzystać bezpłatnie z Punktu Konsultacyjnego.

 

Nie wymagamy wcześniejszej rejestracji ani skierowania.

 

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy, jak również pod telefonem 41 301-40-41.

Print Friendly, PDF & Email