„Stop bierności” Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny,

 

„Stop bierności”

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu
„Od zależności ku samodzielności”

 Miło nam poinformować Państwa,

że Miasto i Gmina Morawica przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „ Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019 r.

W miesiącu marcu 2019 roku nastąpiło rozstrzygnięcie i ogłoszono listę rankingową wnioskodawców wśród, których znalazł się również wniosek przygotowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.

Projekt naszej gminy nosi tytuł Stop bierności” i będzie realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.

W projekcie przewidziano 6 dniowe warsztaty terapeutyczne w Górach Stołowych dla 24 osób           z zaburzeniami psychicznymi i 18 członków rodzin (np.: rodziców, partnerów, rodzeństwo lub osoby wspierające z otoczenia: opiekunów, przyjaciół) z terenu Miasta i Gminy Morawica                                   w ramach którego będą prowadzone:

 

  • warsztaty integracyjno – motywujące
  • warsztaty psychologiczne z elementami ruchu terapeutycznego
  • warsztaty edukacyjne z umiejętności społecznych
  • trening aktywności ruchowej

 

Nabór osób chętnych ruszy na przełomie czerwca i lipca 2019 roku. Wszelkie informacje będą dostępne na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy i Urzędu Miasta  i Gminy Morawica.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać informacje w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy przy ul. Kieleckiej 9 lub bezpośrednio             u Kierownika MGOPS – Pani Justyny Cesarz – Soja, tel. 41 301 40 42.

Print Friendly, PDF & Email