Szkolenie

Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku – Zdroju ZDZ w Kielcach prowadzi nabór / rekrutację na OSTATNIE już BEZPŁATNE szkolenia w ramach Projektu pn. „Nowy zawód -lepsze życie” tj.

  • Operator- kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym – max. ilość miejsc dla 13 osób
  • prawo jazdy kat. C wraz z kursem kwalifikacja wstępna przyśpieszona oraz przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR (P+C) – max. ilość miejsc dla 15 osób

Szkolenia są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kursy są przeznaczone dla osób dorosłych, które mają ukończone 30 lat, zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego, są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji t. j. kobieta lub osoba z niskimi kwalifikacjami lub osoba długotrwale bezrobotna lub osoba po 50 roku życia.

Uwaga! Uczestnikiem projektu może być również zamieszkały na terenie województwa świętokrzyskiego Ukrainiec posiadający kartę stałego pobytu.

Okres realizacji szkoleń: Sierpień 2019r. – Wrzesień 2019r.

Szkolenia będą odbywać się m.in. w jednostkach szkoleniowych w Busku – Zdroju, Skarżysku Kamiennej lub Starachowicach. Praktyczna nauka jazdy na kursie prawo jazdy kat. C będzie odbywać się w Kielcach.

W ramach Projektu zapewniamy m.in. doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, pośrednictwo pracy, 3 miesięczne staże zawodowe, stypendium szkoleniowe i stażowe, poczęstunek/ciepły posiłek, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, bezpłatne egzaminy państwowe, bogaty zestaw materiałów. dydaktycznych (podręczniki) + materiały piśmienne, profesjonalnych wykładowców, odzież roboczą na kurs, ubezpieczenie NNW.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie w Projekcie jest wypełnienie i przesłanie na adres Biura Projektu formularza zgłoszeniowego.

Wzór ww. formularz zgłoszeniowego załączamy do mniejszego pisma. Wymagany dokument oraz szczegółowe informacje o Projekcie znajdują się również na stronie internetowej Projektu: kierowca.zdz.kielce.pl.

Jest to ostatnia szansa na BEZPŁATNE uzyskanie kwalifikacji w zawodzie kierowcy!

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem Projektu znajdującym się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku – Zdroju, ul. Wojska Polskiego 30, 28·100 Busko – Zdrój lub o kontakt telefoniczny: tel. 41·378·28·74, 41·378·43·40, kom. 691 310 696 lub e-mailowy: kierowca@zdz.kielce.pl.

Projekt jest realizowany w ramach działania RPSW 10.02 „Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia” na podstawie umowy nr RPSW.I0.02.01-26-0075117-QO zawartej z Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Print Friendly, PDF & Email