Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Caritas Diecezji Kieleckiej i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy  zapraszają osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019 na warsztaty: „Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności” oraz „Kulinarne”, które odbędą się  4.02.2020r. godz. 9.00-12.00, w sali konferencyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, ul. Kielecka 9 ,  26 – 026 Morawica (1 piętro).


Jednocześnie informujemy, iż pracownicy socjalni z MGOPS będą kontaktować się w sprawie warsztatów z osobami zakwalifikowanymi do Programu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Udział w warsztatach jest obowiązkowy i stanowi część Programu wynikającą z wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Warsztaty realizowane są w ramach Działań Towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019 i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Print Friendly, PDF & Email