Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Caritas Diecezji Kieleckiej i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy  zapraszają osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019 na warsztaty: „Dietetyczne” oraz „Kulinarne”, które odbędą się  15.02.2020r. godz. 12.00-14.00, Brzezinach Świetlica Wiejska, pl. Ks. Augusta Żołądkowskiego 1, 26 – 026  Morawica.


Jednocześnie informujemy, iż pracownicy socjalni z MGOPS będą kontaktować się w sprawie warsztatów z osobami zakwalifikowanymi do Programu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Udział w warsztatach jest obowiązkowy i stanowi część Programu wynikającą z wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Warsztaty realizowane są w ramach Działań Towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019 i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym

Print Friendly, PDF & Email