Zimowiska dla dzieci rolników

Powiększ obraz

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy uprzejmie informuje, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kwas otrzymało dofinansowanie na organizacje zimowisk dla dzieci rolników.

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:
1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. (wiek – do 16 lat)
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS
(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.
Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
1. zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu,
2. karta uczestnika,
3. Oświadczenia RODO.

Zgłoszenia chętnych dzieci przyjmuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy. Formularze dostępne u pracowników socjalnych – pok. 22, 23, 25 oraz pod ogłoszeniem.

Miejsce wypoczynku: Poronin/Biały Dunajec (woj. małopolskie), termin:31.01.2020 – 09.02.2020 
Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1100,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 350,00 zł – opłata wnoszona przez rodziców.

Szczegółowe informacje można uzyskać w MGOPS w Morawicy pod numerem tel. 41 301 40 41 lub 41 3010 40 42.

Do pobrania:

!Program Biały Dunajec KRUS zima 2020 31.01.- 09.02.2020

!Program Poronin KRUS zima 2020 31.01.- 09.02.2020

Informacje dla rodziców KRUS 2020 zima

Karta kwalifikacyjna KRUS zima 2020

Oświadczenie rodziców- RODO

Print Friendly, PDF & Email