Parafialny Zespół Caritas rozpoczyna dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Parafialny Zespół Caritas rozpoczyna dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.
Żywność będzie wydawana w sobotę 22 lutego 2020, w godzinach 8.00-12.00, w punkcie Caritas, przy Kościele Parafialnym w Brzezinach.

Osoby zakwalifikowane do odbioru żywności w Brzezinach proszone są o odbieranie produktów w w/w terminie.

Print Friendly, PDF & Email