Ogłoszenie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy rozpoczyna dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.
Żywność będzie wydawana w 25-26 lutego 2020, w godzinach 9.00-12.00, w magazynie w Morawicy przy ul. Kieleckiej 38, 26 – 026 Morawica (obok budynku Ośrodka Zdrowia).

Osoby zakwalifikowane do odbioru żywności w proszone są o odbieranie produktów w w/w terminie.

Print Friendly, PDF & Email